"Nazwy miejscowe województwa radomskiego. Nazwy miast i wsi, nazwy części miast i części wsi oraz nazwy osiedli mieszkaniowych, placów, alei i ulic", D. Kopertowska, Kielce 1994 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 40 (1995) s. 209-213
Urszula Bijak , Danuta Kopertowska (aut. dzieła rec.)

 

do góry