"Michael Willmann malarz baroku". Wystawa we Wrocławiu

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 56, Numer 4 (1994) s. 429-431
Anna Kozak

 

do góry