Wczesna organizacja robotnicza : problemy i metody badawcze : (w związku z pracą Feliksa Tycha, Związek Robotników Polskich 1889-1892. Anatomia wczesnej organizacji robotniczej, Warszawa 1972)

Przegląd Historyczny, Tom 66, Numer 3 (1975) s. 473-487
Jan Kancewicz
Title of the reviewed work:
Feliks Tych ,Związek Robotników Polskich 1889-1892. Anatomia wczesnej organizacji robotniczej ,Warszawa 1972 : [recenzja]

 

do góry