Książka w społeczeństwie polskim schyłku średniowiecza (XIV-XV wiek)

Przegląd Humanistyczny, Tom 26, Numer 1/2 (197/198) (1982) s. 1-8
Edward Potkowski

 

do góry