Paszportyzacja : przebieg paszportyzacji obywateli polskich i likwidacji sieci opiekuńczej Ambasady RP w ZSRR

Karta : kwartalnik historyczny, Tom 3, Numer 10 (1993) s. 117-131
Stefan Gacki

 

do góry