"Drukowane kodeksy obyczajowe na ziemiach polskich w XIX wieku. (Studium źródłoznawcze)", Jadwiga Szymczak-Hoff, Rzeszów 1982 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 74, Numer 4 (1983) s. 819-820
Andrzej Biernat , Jadwiga Szymczak-Hoff (aut. dzieła rec.)

 

do góry