"Foundations of the Portuguese empire 1415-1580", Bailey W. Diffie, Georges D. Winius, Minneapolis 1977 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 70, Numer 4 (1979) s. 756-758
Marian Małowist , Bailey W. Diffie (aut. dzieła rec.), Georges D. Winius (aut. dzieła rec.)

 

do góry