"Historia demokracji polskiej w epoce porozbiorowej", Bolesław Limanowski, wstępem poprzedził i przypisami opatrzył Artur Leinwand, Warszawa 1983 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 75, Numer 1 (1984) s. 214-215
Andrzej Szwarc , Artur Leinwand (aut. dzieła rec.), Bolesław Limanowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry