Ziemia Wschowska w dawnej Polsce (1343-1793) : szkic prawnohistoryczny

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, Tom 1 (1993) s. 43-51
Andrzej Nowakowski

 

do góry