"Muzyka u Księży Filipinów na Świętej Górze w Gostyniu", pod red. Danuty Idaszak, Gostyń 2004 : [recenzja]

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 51, Numer 3 (202) (2006) s. 137-140
Ewa Hauptman-Fischer , Danuta Idaszak (aut. dzieła rec.)

 

do góry