"Ethos", 2006, nr 73-74 : [recenzja].

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 51, Numer 4 (203) (2006) s. 139

 

do góry