"Korpus w gęsie pióra uzbrojony : urzędnicy warszawscy, ich życie i praca w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim do roku 1831", Władysław Rostocki, Warszawa 1972 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 65, Numer 2 (1974) s. 409-411
Ewa Wasilewska , Władysław Rostocki (aut. dzieła rec.)

 

do góry