Troska o czystość wiary w rodzinie i we wspólnotach eklezjalnych w Kapadocji według św. Grzegorza z Nyssy

Studia Ełckie, Tom 15, Numer 3 (2013) s. 349-367
Stanisław Strękowski

 

do góry