Odnowa potrydencka w opactwie świętokrzyskim : rządy Michała Maliszewskiego 1595-1608

Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Tom 63 (1985) s. 111-150
Paweł Szczaniecki

 

do góry