Łaciński "Dion": żywot Plutarcha w tłumaczeniu Guarina Veronese (1414)

Odrodzenie i Reformacja w Polsce, Tom 54 (2010) s. 5-22
Marianne Pade

 

do góry