"Czego chcesz od nas, Panie..." Jana Kochanowskiego : w kręgu inspiracji augustyńskich

Odrodzenie i Reformacja w Polsce, Tom 54 (2010) s. 127-159
Tomasz Lawenda

 

do góry