Komedia w komedii, czyli o metateatralności w siedemnastowiecznej dramaturgii włoskiej

Odrodzenie i Reformacja w Polsce, Tom 54 (2010) s. 41-67
Jolanta Dygul

 

do góry