Rękopis średniowiecznych statutów klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Kraśniku

Res Historica, Tom 13 (2002) s. 87-104
Ewa Zielińska

 

do góry