Zygmunta Waliszewskiego lata krakowskie 1921-1924

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 56, Numer 1/2 (1994) s. 71-86
Hanna Bartnicka-Górska

 

do góry