"Słownik etymologiczno-motywacyjny starpolskich nazw osobowych", cz. 7: Suplement, red. Aleksandra Cieślikowa, Maria Malec, Kazimierz Rymut, Kraków 2002 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 49 (2004) s. 194-197
Robert Mrózek , Aleksandra Cieślikowa (aut. dzieła rec.), Maria Malec (aut. dzieła rec.), Kazimierz Rymut (aut. dzieła rec.)

 

do góry