"Placówka", Tadeusz Brajerski, "Roczniki Humanistyczne", t. XV, z. 1, 1967 : [recenzja]

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 17, Numer 3 (1969) s. 561-562
Zygmunt Brocki , Tadeusz Brajerski (aut. dzieła rec.)

 

do góry