Błogosławiony Wincenty Kadłubek (ok. 1150-1223)

Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Tom 16 (1962) s. 153-212
Stanisław Kiełtyka

 

do góry