III Spotkanie genealogów i heraldyków (Ostrawa 11-12 X 1986)

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 31 (1990) s. 103-105
Leszek Pudłowski

 

do góry