Na marginesie wspomnień Mikołaja Orechwy : (w związku z książką N. S. Orechwo, Dieła i ludi KPZB. Wspomnienia, Mińsk 1983)

Przegląd Historyczny, Tom 76, Numer 4 (1985) s. 855-859
Aleksandra Bergman , Nikołaj S. Orechowo (aut. dzieła rec.)

 

do góry