Radziecka historiografia o rozwoju marksizmu w Rosji (ostatnie dwudziestolecie XIX w.) : (na marginesie prac Gennadij S. Żujkow, Pietierburgskije marksisty i gruppa "Oswobożdienije Truda". Leningrad 1975

Przegląd Historyczny, Tom 70, Numer 3 (1979) s. 533-545
Jan Kancewicz , W. I. Lenin (aut. dzieła rec.), A. F. Kostin (aut. dzieła rec.), Gennadij S. Żujkow (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
W. I. Lenin ; red. A. F. Kostin ,Sojuzy borby ,Moskwa 1978 : [recenzja]

 

do góry