O zjawiskach przyrodniczych i ich recepcji w średniowiecznym dziejopisarstwie polskim

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 91, Numer 4 (1984)
Marek Derwich

 

do góry