Międzywojenne badania nad dziejami Tatarów litewsko-polskich w XVII stuleciu

Przegląd Historyczny, Tom 76, Numer 2 (1985) s. 305-320
Jan Tyszkiewicz

 

do góry