Nieznane listy Jarosława Dąbrowskiego : odnalezione w Bibliotece im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego

Przegląd Historyczny, Tom 47, Numer Zeszyt specjalny (1956) s. 240-245
Stanisław Kostanecki, Krzysztof Groniowski

 

do góry