Migracje ludności na ziemiach polskich związane ze zmianą granic po drugiej wojnie światowej

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku], Tom 3, Numer 1-2 (1971) s. 152-155
Stefan Banasiak

 

do góry