Dyskusja po referatach Adama Korty i Emila Kipy

Przegląd Historyczny, Tom 42 (1951) s. 180-183
Celina Bobińska

 

do góry