Potoczny odbiór literatury na przykładzie utworów Żeromskiego

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej, Tom 67, Numer 1 (1976) s. 65-91
Antonina Kłoskowska

 

do góry