Dwaj pijarzy Konarscy. Z tajemnic publicystyki politycznej bezkrólewia 1733 roku

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 101, Numer 1 (1994)
Jerzy Dygdała

 

do góry