Sejm krajowy Meklemburgii w drugiej połowie XVI wieku i pierwszej połowie XVII wieku

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 109, Numer 3 (2002)
Edward Opaliński

 

do góry