Stanowisko prawne stron kontraktu użyczenia w świetle poglądów rzymskiej jurysprudencji

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 58, Numer 2 (2006) s. 87-125
Tomasz Palmirski

 

do góry