Wpływ Konstytucji kwietniowej na pozycję Prezydenta Rzeczypospolitej w ustawie zasadniczej z 2 kwietnia 1997 roku

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 58, Numer 2 (2006) s. 291-303
Paweł Błachowski

 

do góry