O metodzie matematycznej : sceptyczne uwagi optymisty

Przegląd Historyczny, Tom 63, Numer 1 (1972) s. 129-132
Bronisław Geremek

 

do góry