Najstarszy dokument cechowy w języku staropolskim : statut cechu płóciennieczego z 1466 roku w Rymanowie

Studia Historyczne, Tom 54, Numer 1 (2011) s. 3-13
Feliks Kiryk

 

do góry