„Gdyby ściany mogły mówić...”. Ciało więźniarek okresu stalinowskiego jako źródło siły i słabości

Przegląd Historyczny, Tom 100, Numer 3 (2009) s. 587-601
Anna Muller

 

do góry