Współczesne prawo karne w aspekcie dziedzictwa napoleońskiego <Code pénal> z 1810 roku

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 57, Numer 2 (2005) s. 145-150
Lech Gardocki

 

do góry