XIV Międzynarodowy Kongres Slawistów (Ochryda, 10-16 września 2008)

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 53 (2008/2009) s. 274-275
Aleksandra Cieślikowa

 

do góry