Pracownia Edytorska Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w latach 1956 i 1957

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 3 (1958) s. 329-330
Gerard Labuda

 

do góry