Wczesnośredniowieczne rylce do pisania na tablicach woskowych

Dawna Kultura : czasopismo kwartalne Polskiego Towarzystwa Archeologicznego, Tom 1 (1954) s. 15-16
Jan Żak

 

do góry