Badania nad sztuką bizantyjską w Polsce (8-9 VI 1984 Przemyśl)

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 47, Numer 1/2 (1985) s. 166-167
Marek Machowski

 

do góry