Stosunek "białej" Rosji do odradzającego się państwa polskiego i jego granic

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 80, Numer 3 (1973)
Adolf Juzwenko

 

do góry