"Deus ut Artifex" w myśli i sztukach średniowiecza

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 55, Numer 4 (1993) s. 401-417
Stanisław Kobielus

 

do góry