Żywioły : Jarek Lustych, "Żywioły", Galeria Pokaz, Warszawa, październik 1995

Art & Business : gazeta aukcyjna, Tom 8, Numer 1-2 (70-71) (1996) s. 83-84
Bogusław Deptuła

 

do góry