Funkcja nazw osobowych i miejscowych w artykułach Monitora

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 6, Numer 1-2 (1960) s. 231-247, 356-357
Władysław Hendzel

 

do góry