Nazwiska kobiece w gwarach laskich : formy odmężowskie

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 13, Numer 1-2 (1968) s. 216-233, 368
Roman Laskowski

 

do góry