Zagadnienia derywacji przymiotników od imion własnych

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 8, Numer 1-2 (1963) s. 19-59, 409-410
Adam Heinz

 

do góry