Лични и фамилни имена в град шумен (коларовград) през XVIII и XIX век. Часть 2

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 11, Numer 1-2 (1966) s. 305-319, 406
Васил Денчев

 

do góry